Poslovna zona "Maletići"

Gospodarska I1: proizvodna, servisna, skladišna, poslovna zona

Lokacija poslovne zonePoslovna zona "Maletići"površine 15,6ha ili 156 000 m² smještena je uz autocestu A1 Rijeka – Zagreb (i E65) sa južne strane Čvorišta Novigrad na Dobri, tj. 1. izlaz poslije Karlovca u pravcu Rijeke, na 9. kilometru od Karlovca.

Poslovnu zonu presjeca državna cesta D6 koja prolazi iz pravca Republike Slovenije i to: Metlika – Netretić – Čvor Novigrad na Dobri – Duga Resa.

Poslovna zona “Maletići” svojim položajem izuzetno je dobro prometno povezana:

  •             Nalazi se uz autocestu A1 Rijeka – Zagreb (i E65) uz Čvorište “Novigrad na Dobri”.
  •             Smještena je prije križanja autoceste A1 Rijeka – Zagreb (i E65) i križanja autoceste Zagreb – Split.
  •             Povezanost u pravcu Republike Slovenije preko D6 prometnice udaljenost je svega 23km.
  •             Također je jedan od najbližih pravaca prema Republici BiH granični prijelaz Maljevac, Velika Kladuša udaljenost 50km.
  •             Poslovna zona nalazi se u neposrednoj blizini grada Karlovca, a udaljenost do Zagreba je svega 56km.

Lokalne pogodnostiNetreti

Općina Netretić je područje od posebne državne skrbi III kategorije - što znači da poduzetnik ima pravo na porezne povlastice (Čl. 24. Zakona o područjima od posebne državne skrbi "Narodne Novine br. 86/08").

Postoji mogućnost oslobođenja plaćanja priključka na vodovodnu mrežu.
U odluci o općinskim porezima nove tvrtke oslobođene su plaćanja Poreza na tvrtku dvije godine.
Minimalna cijena komunalnog doprinosa je 4,00 Kn/m3 i postoji mogućnost, ako je projekt od interesa za Općinu Netretić, da se iznos umanji ili da se potpuno oslobodi.

kontakt

plava

 

nacingradnjeHR

 

titularvlasnistvaHR